Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR


Rozhodnutia 2018


Na koniec | < 10 | > 10 Na začiatok

224/2018

Komu: EMO
Dátum vydania:
3.8.2018
Obsah:
vydanie súhlasu na realizáciu PZ na JZ a schválenie požiadavky na kvalitu VZ

219/2018

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
20.7.2018
Obsah:
prerušenie správneho konania

218/2018

Komu: EMO
Dátum vydania:
27.7.2018
Obsah:
vydanie súhlasu na realizáciu PZ na JZ

217/2018

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
20.7.2018
Obsah:
schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu VZ

216/2018

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
25.7.2018
Obsah:
schválenie realizácie zmeny dokumentácie systému kvality a požiadaviek na kvalitu VZ

215/2018

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
20.7.2018
Obsah:
schválenie zmeny dokumentácie systému kvality a požiadaviek na kvalitu VZ

214/2018

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
17.7.2018
Obsah:
schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu - potubné trasy

213/2018

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
13.7.2018
Obsah:
vydanie súhlasu na realizáciu zmien VZ

212/2018

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
20.7.2018
Obsah:
vydanie súhlasu na realizáciu zmeny a schválenie dokumentácie systému kvality VZ

211/2018

Komu: EMO
Dátum vydania:
12.7.2018
Obsah:
vydanie súhlasu na realizáciu zmien vykonaných v prevádzkových predpisoch