Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR


Rozhodnutia 2018


Na koniec | < 10 | > 10 Na začiatok

371/2018

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
20.12.2018
Obsah:
prerušenie správneho konania

369/2018

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
20.12.2018
Obsah:
predĺženie lehoty na doplnenie podania

368/2018

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
19.12.2018
Obsah:
prerušenie správneho konania

367/2018

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
21.12.2018
Obsah:
povolenie užívania stavby

366/2018

Komu: EMO
Dátum vydania:
19.12.2018
Obsah:
prerušenie správneho konania

365/2018

Komu: EMO
Dátum vydania:
19.12.2018
Obsah:
prerušenie správneho konania

364/2018

Komu: EMO
Dátum vydania:
19.12.2018
Obsah:
prerušenie správneho konania

363/2018

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
18.12.2019
Obsah:
prerušenie správneho konania

362/2018

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
18.12.2018
Obsah:
prerušenie správneho konania

361/2018

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
19.12.2018
Obsah:
vydanie súhlasu na realizáciu zmeny - JB počas prevádzky