Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR


Rozhodnutia 2018


Na koniec | < 10 | > 10 Na začiatok

300/2018

Komu: EMO
Dátum vydania:
3.11.2018
Obsah:
vydanie súhlasu na realizáciu zmien v TP

293/2018

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
24.10.2018
Obsah:
schválenie zmeny dokumentácie systému kvality a požiadaviek na kvalitu VZ

292/2018

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
15.10.2018
Obsah:
schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu VZ

291/2018

Komu: Ostatné
Dátum vydania:
11.10.2018
Obsah:
upustenie od vymáhania pohľadávky

290/2018

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
11.10.2018
Obsah:
schválenie zmeny dokumentácie systému kvality VZ

289/2018

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
10.10.2018
Obsah:
schválenie zmeny dokumentácie systému kvality VZ

288/2018

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
10.10.2018
Obsah:
schválenie realizácie zmeny Plán fyzickej ochrany

287/2018

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
10.10.2018
Obsah:
schválenie realizácie zmeny Plán fyzickej ochrany

286/2018

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
10.10.2018
Obsah:
schválenie realizácie zmeny Plán fyzickej ochrany

285/2018

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
10.10.2018
Obsah:
schválenie realizácie zmeny Plan fyzickej ochrany