Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR


Rozhodnutia 2018


Na koniec | < 10 | > 10 Na začiatok

129/2018

Komu: EMO
Dátum vydania:
8.5.2018
Obsah:
vydanie súhlasu na realizáciu zmien v technologickom predpise

127/2018

Komu: EBO
Dátum vydania:
30.4.2018
Obsah:
vydanie súhlasu na realizáciu zmeny VZ a schválenie požiadaviek na kvalitu VZ

126/2018

Komu: EBO
Dátum vydania:
3.5.2018
Obsah:
vydanie súhlasu na realizáciu zmien v integrovanovm systéme

125/2018

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
2.5.2018
Obsah:
schválenie realizácie zmeny - Predbežný plán fyzickej ochrany

124/2018

Komu: EMO
Dátum vydania:
27.4.2018
Obsah:
vydanie súhlasu na realizáciu zmien v TP - pracovný program výmeny paliva

123/2018

Komu: Ostatné
Dátum vydania:
27.4.2018
Obsah:
zrušenie povolenia č. 127/2015

122/2018

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
4.5.2018
Obsah:
schválenie dokumentácie systému kvality VZ a požiadaviek na kvalitu VZ

121/2018

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
27.4.2018
Obsah:
povolenie stavby DZM 5294/2017

120/2018

Komu: EBO
Dátum vydania:
3.5.2018
Obsah:
vydanie súhlasu na realizáciu zmeny na JZ a schválenie požiadaviek kvality VZ

119/2018

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
26.4.2018
Obsah:
schválenie zmeny dokumentácie systému kvality a požiadaviek na kvalitu VZ