Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR


Rozhodnutia 2018


Na koniec | < 10 | > 10 Na začiatok

22/2018

Komu: EBO
Dátum vydania:
22.1.2018
Obsah:
schválenie realizácie zmeny VZ

21/2018

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
18.1.2018
Obsah:
schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu VZ

20/2018

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
22.1.2018
Obsah:
schválenie zmeny dokumentácie systému kvality VZ a požiadaviek na kvalitu VZ

19/2018

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
17.1.2018
Obsah:
prerušenie správneho konania

18/2018

Komu: EBO
Dátum vydania:
17.1.2018
Obsah:
zastavenie správneho konania

17/2018

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
16.1.2018
Obsah:
schválenie požiadavky na kvalitu uvádzania do prevádzky VZ

16/2018

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
19.1.2018
Obsah:
schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu VZ

15/2018

Komu: EMO
Dátum vydania:
18.1.2018
Obsah:
vydanie súhlasu na realizáciu zmeny VZ a schválenie požiadavky na kvalitu VZ

14/2018

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
12.1.2018
Obsah:
schválenie požiadavky na kvalitu VZ

12/2018

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
15.1.2018
Obsah:
vydanie súhlasu na realizáciu zmeny JB počas prevádzky JZ