Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR


Rozhodnutia 2017


Na koniec | < 10 | > 10 Na začiatok

451/2017

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
19.12.2017
Obsah:
schválenie zmeny dokumentácie systému kvality a požiadaviek na kvalitu VZ

449/2017

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
19.12.2017
Obsah:
vydanie súhlasu na realizáciu zmeny - Správa o hodnotení RAO

448/2017

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
18.12.2017
Obsah:
schválenie dokumentácie systému kvality a požiadavky na kvalitu VZ

447/2017

Komu: EBO
Dátum vydania:
15.12.2017
Obsah:
vydanie súhlasu na realizáciu PZ a schválenie dokumentácie systému kvality VZ

446/2017

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
13.12.2017
Obsah:
vydanie povolenia na železničnú prepravu RAM

445/2017

Komu: Ostatné
Dátum vydania:
13.12.2017
Obsah:
vydanie povolenia na železničnú prepravu RAM

444/2017

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
18.12.2017
Obsah:
povolenie užívania stavby IS RAO

443/2017

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
14.12.2017
Obsah:
vydanie súhlasu na realizáciu zmeny počas prevádzky

442/2017

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
11.12.2017
Obsah:
povolenike užívania stavby

441/2017

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
13.12.2017
Obsah:
schválenie požiadavky na kvalitu VZ