Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR


Rozhodnutia 2016


Na koniec | < 10 | > 10 Na začiatok

688/2016

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
29.12.2016
Obsah:
schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu VZ

687/2016

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
22.12.2016
Obsah:
schválenie požiadaviek na kvalitu VZ

686/2016

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
3.1.2017
Obsah:
schválenie programu prípravy vybraných zamestnancov

685/2016

Komu: VUJE
Dátum vydania:
3.1.2017
Obsah:
schválenie realizácie zmeny programu vybraných zariadení

684/2016

Komu: EMO 12
Dátum vydania:
3.1.2017
Obsah:
schválenie programu prípravy vybraných zamestnancov

683/2016

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
21.12.2016
Obsah:
vydanie povolenia na prepravu palivových článkov VJP

682/2016

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
21.12.2016
Obsah:
schválenie zmeny v dokumente prevádzkový predpis

681/2016

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
21.12.2016
Obsah:
schválenie požiadavky na kvalitu VZ

680/2016

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
21.12.2016
Obsah:
schválenie prevádzkových predpisov

679/2016

Komu: VUJE
Dátum vydania:
19.12.2016
Obsah:
posúdenie - havarijný dopravný poriadok pre žel. prepravu