Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR


Rozhodnutia 2015


Na koniec | < 10 | > 10 Na začiatok

809/2015

Komu: SE, a.s.
Dátum vydania:
31.12.2015
Obsah:
schválenie programu prípravy vybrancz zamestnancov

808/2015

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
22.12.2015
Obsah:
schválenie zmeny plánu kvality a požiadaviek na kvalitu VZ

807/2015

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
22.12.2015
Obsah:
schválenie zmeny plánu kvality a požiadaviek na kvalitu VZ

806/2015

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
21.12.2015
Obsah:
schválenie požiadaviek na kvalitu VZ

805/2015

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
21.12.2015
Obsah:
schválenie požiadaviek na kvalitu VZ

804/2015

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
18.12.2015
Obsah:
schválenie požiadaviek na kvalitu VZ

803/2015

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
21.12.2015
Obsah:
schválenie požiadaviek na kvalitu VZ

802/2015

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
18.12.2015
Obsah:
schválenie požiadaviek na kvalitu VZ

801/2015

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
18.12.2015
Obsah:
schválenie požiadaviek na kvalitu VZ

800/2015

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
29.12.2015
Obsah:
schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu VZ