Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR


Rozhodnutia 2014


Na koniec | < 10 | > 10 Na začiatok

974/2014

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
23.12.2014
Obsah:
zmena termínu podmienky z rozhodnutia 400/2011

973/2014

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
29.12.2014
Obsah:
schválenie plánu kvality VZ

972/2014

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
19.12.2014
Obsah:
schválenie plánu kvality VZ

971/2014

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
19.12.2014
Obsah:
schválenie požiadaviek na kvalitu VZ

970/2014

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
9.1.2015
Obsah:
vydanie súhlasu na realizáciu PZ, schválenie požiadaviek na kvalitu VZ a zmenu ZVZ MO34

969/2014

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
18.12.2014
Obsah:
schválenie požiadaviek na kvalitu VZ

968/2014

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
18.12.2014
Obsah:
schválenie požiadaviek na kvalitu VZ

967/2014

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
23.12.2014
Obsah:
vydanie súhlasu na realizáciu zmeny pre A-1 Fragis

966/2014

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
18.12.2014
Obsah:
schválenie požiadaviek na kvalitu VZ

965/2014

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
18.12.2014
Obsah:
schválenie plánu kvality VZ