Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR


Rozhodnutia 2013


Na koniec | < 10 | > 10 Na začiatok

1152/2013

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
20.12.2013
Obsah:
schválenie požiadavky na kvalitu VZ

1151/2013

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
20.12.2013
Obsah:
schválenie realizácie zmeny v odbornej príprave zamestnancov

1150/2013

Komu: EBO
Dátum vydania:
19.12.2013
Obsah:
povolenie užívania stavby

1149/2013

Komu: EMO
Dátum vydania:
18.12.2013
Obsah:
schválenie požiadavky na kvalitu VZ a vydanie súhlasu na realiziáciu zmeny na JZ

1148/2013

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
18.12.2013
Obsah:
schválenie požiadavky na kvalitu VZ

1147/2013

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
18.12.2013
Obsah:
vydanie súhlasu na vyňatie stavebných objektov

1146/2013

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
18.12.2013
Obsah:
vydanie súhlasu na vyňatie stavebných objektov

1145/2013

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
18.12.2013
Obsah:
vydanie súhlasu na realizáciu zmeny

1144/2013

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
18.12.2013
Obsah:
schválenie požiadavky na kvalitu VZ

1143/2013

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
18.12.2013
Obsah:
schválenie požiadavky na kvalitu VZ