Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR


Rozhodnutia 2012


Na koniec | < 10 | > 10 Na začiatok

1138/2012

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
20.12.2012
Obsah:
vydanie povolenia na cestnú prepravu

1137/2012

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
20.12.2012
Obsah:
schválenie dokumentácie systému kvality

1136/2012

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
20.12.2012
Obsah:
schválenie dokumentácie systému kvality

1135/2012

Komu: VUJE
Dátum vydania:
20.12.2012
Obsah:
schválenie programov prípravy

1134/2012

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
20.12.2012
Obsah:
schválenie požiadavky na kvalitu VZ

1133/2012

Komu: SE, a.s.
Dátum vydania:
19.12.2012
Obsah:
schválenie programu prípravy

1132/2012

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
20.12.2012
Obsah:
schválenie systému odbornej prípravy

1131/2012

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
19.12.2012
Obsah:
prerušenie správneho konania

1130/2012

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
19.12.2012
Obsah:
schválenie zmeny v prevádzkovom predpise

1129/2012

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
18.12.2012
Obsah:
schválenie dokumentácie systému kvality