Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR


Rozhodnutia 2011


Na koniec | < 10 | > 10 Na začiatok

911/2011

Komu: VUJE
Dátum vydania:
29.12.2011
Obsah:
posúdenie bez pripomienok, tech. vybavenie

910/2011

Komu: EMO
Dátum vydania:
29.12.2011
Obsah:
schválenie realizácie zmeny

909/2011

Komu: Ostatné
Dátum vydania:
22.12.2011
Obsah:
vydanie povolenia č. 95/2011

908/2011

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
22.12.2011
Obsah:
zastavenie správneho konania

907/2011

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
22.12.2011
Obsah:
zastavenie správneho konania

906/2011

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
22.12.2011
Obsah:
zastavenie správneho konania

905/2011

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
22.12.2011
Obsah:
zastavenie správneho konania

904/2011

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
21.12.2011
Obsah:
schválenie požiadaviek na kvalitu

903/2011

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
21.12.2011
Obsah:
schválenie požiadaviek na kvalitu VZ

902/2011

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
21.12.2011
Obsah:
schválenie dokumentácie systému kvality