Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR


Rozhodnutia 2010


Na koniec | < 10 | > 10 Na začiatok

517/2010

Komu: EMO 12
Dátum vydania:
23.12.2010
Obsah:
schválenie programu prípravy vybraných zamestnancov

516/2010

Komu: VUJE
Dátum vydania:
22.12.2010
Obsah:
schválenie prevádzkového predpisu

515/2010

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
21.12.2010
Obsah:
prerušenie správneho konania

514/2010

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
21.12.2010
Obsah:
zastavenie správneho konania

513/2010

Komu: SE, a.s.
Dátum vydania:
21.12.2010
Obsah:
schválenie dokumentácie systému kvality

512/2010

Komu: VUJE
Dátum vydania:
28.12.2010
Obsah:
schválenie vnútorného havarijný plánu pre JZ

511/2010

Komu: VUJE
Dátum vydania:
22.12.2010
Obsah:
schválenie veľkosti oblasti ohrozenia jadrovými zariadeniami VUJE

510/2010

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
21.12.2010
Obsah:
prerušenie správneho konania

508/2010

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
21.12.2010
Obsah:
schválenie zmeny dokumentácie systému kvality

507/2010

Komu: VUJE
Dátum vydania:
23.12.2010
Obsah:
schválenie programu prípravy vybraných zamestnancov