Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR


Rozhodnutia 2009


Na koniec | < 10 | > 10 Na začiatok

345/2009

Komu: Ostatné
Dátum vydania:
18.12.2009
Obsah:
zastavuje správne konanie

344/2009

Komu: SE,.a.s.
Dátum vydania:
18.12.2009
Obsah:
zastavuje správne konanie

342/2009

Komu: Ostatné
Dátum vydania:
18.12.2009
Obsah:
prerušuje a vyzýva

340/2009

Komu: JAVYS, a.s.
Dátum vydania:
18.12.2009
Obsah:
schvaľuje zmenu schválenej dokumentácie

339/2009

Komu: EMO
Dátum vydania:
17.12.2009
Obsah:
schvaľuje program prípravy

338/2009

Komu: JE V2
Dátum vydania:
17.12.2009
Obsah:
posúdil programy prípravy

337/2009

Komu: VUJE,a.s.
Dátum vydania:
21.12.2009
Obsah:
vydáva povolenie na spätnú prepravu

336/2009

Komu: JAVYS, a.s.
Dátum vydania:
21.12.2009
Obsah:
prerušuje správne konanie

335/2009

Komu: EMO
Dátum vydania:
15.12.2009
Obsah:
vydáva povolenie

334/2009

Komu: EMO 34
Dátum vydania:
15.12.2009
Obsah:
schvaľuje dokumentáciu systému kvality