Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR


Rozhodnutia 2008


Na koniec | < 10 | > 10 Na začiatok

387/2008

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
19.12.2008
Obsah:
prerušuje konanie

386/2008

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
19.12.2008
Obsah:
prerušenie správneho konania

385/2008

Komu: SE, a. s.
Dátum vydania:
19.12.2008
Obsah:
Súhlas na realizáciu zmien v prevádzkovom predpise.

384/2008

Komu: CHEMSTROJ, s. r. o.
Dátum vydania:
17.12.2008
Obsah:
Povolenie pre právnickú osobu.

383/2008

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
18.12.2008
Obsah:
schaľuje zmeny dokumentácie systému kvality

382/2008

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
19.12.2008
Obsah:
prerušenia konania o vydaní stavebného povolenia

381/2008

Komu: VUJE, a.s.
Dátum vydania:
18.2.2009
Obsah:
mení na základe odôvodnenej žiadosti termín na splnenie podmienky č.1 a č.2

380/2008

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
17.12.2008
Obsah:
vydáva súhlas na realizáciu zmien v prevádzkovom predpise

379/2008

Komu: JAVYS, a. s.
Dátum vydania:
15.12.2008
Obsah:
Schvaľuje dočasnú zmenu v prevádzkovom predpise.

378/2008

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
9.12.2008
Obsah:
prerušuje správne konanie