Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR


Rozhodnutia 2007


Na koniec | < 10 | > 10 Na začiatok

404/2007

Komu: VUJE, a. s.
Dátum vydania:
20.12.2007
Obsah:
Schvaľuje program prípravy vybraných zamestnancov.

403/2007

Komu: JAVYS, a. s.
Dátum vydania:
27.12.2007
Obsah:
Vydáva súhlas na realizáciu zmien.

402/2007

Komu: JAVYS, a. s.
Dátum vydania:
21.12.2007
Obsah:
Schvaľuje požiadavky na kvalitu.

401/2007

Komu: JAVYS, a. s.
Dátum vydania:
20.12.2007
Obsah:
Schvaľuje požiadavky na kvalitu.

400/2007

Komu: JAVYS, a. s.
Dátum vydania:
18.12.2007
Obsah:
Schvaľuje zmenu dokumentu 5-PLN-014.

399/2007

Komu: EMO 12
Dátum vydania:
19.12.2007
Obsah:
Vydáva povolenie na opakovanú železničnú prepravu.

398/2007

Komu: EBO
Dátum vydania:
19.12.2007
Obsah:
Vydáva povolenie na opakovanú železničnú prepravu.

397/2007

Komu: JAVYS, a. s.
Dátum vydania:
20.12.2007
Obsah:
Schvaľuje požiadavky na kvalitu.

396/2007

Komu: JAVYS, a. s.
Dátum vydania:
20.12.2007
Obsah:
Vydáva súhlas na realzáciu zmeny v zozname vybraných zariadení.

395/2007

Komu: Ostatné
Dátum vydania:
19.12.2007
Obsah:
Zastavuje správne konanie vo veci zmeny povolenia na nakladanie s jadrovými materiálmi.