Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR


Rozhodnutia 2006


Na koniec | < 10 | > 10 Na začiatok

416/2006

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
29.12.2006
Obsah:
Povoľuje trvalé užívanie stavby "Drevostavba A - 16."

415/2006

Komu: JAVYS
Dátum vydania:
29.12.2006
Obsah:
Schvaľuje dokumentáciu systému kvality v rozsahu: JAVYS/14/PISM, JAVYS/14/EPZK - A-1, JAVYS/14/EPZK - TSaÚ, JAVYS/14EPZK - MSVP, JAVYS/14/EPZK - RÚ RAO, JAVYS/14/EPZK - V1, JAVYS/14/ZSM - OR, JAVYS/PGR-26/2006.

414/2006

Komu: VUJE, a. s.
Dátum vydania:
22.12.2006
Obsah:
schvaľuje program prípravy vybraných zamestnancov, periodická príprava

413/2006

Komu: VUJE, a. s.
Dátum vydania:
22.12.2006
Obsah:
schvaľuje program prípravy vybraných zamestnancov - základná príprava - príprava na overenie odbornej spôsobilosti

412/2006

Komu: VUJE, a. s.
Dátum vydania:
21.12.2006
Obsah:
schvaľuje program prípravy vybraných zamestnancov - základná príprava - teoretická príprava

411/2006

Komu: VUJE, a. s.
Dátum vydania:
21.12.2006
Obsah:
schvaľuje program prípravy vybrných zamestnancov - základná príprava- výcvik na pracovnom mieste

410/2006

Komu: VUJE, a. s.
Dátum vydania:
21.12.2006
Obsah:
schvaľuje program prípravy vybraných zamestnancov - základná príprava - výcvik na pracovnom mieste

409/2006

Komu: EBO
Dátum vydania:
22.12.2006
Obsah:
Ukladá pokutu vo výške 300 000,-Sk pre porušenie §10 ods. 1 písm. a) zákona a vyhlášky ÚJD SR č. 50/2006 Z.z.

408/2006

Komu: JE V1
Dátum vydania:
19.12.2006
Obsah:
Vydáva súhlas na realizáciu zmien vykonaných v dokumente "Prevádzkový predpis 5-BSP-001.

407/2006

Komu: JE V2
Dátum vydania:
29.12.2006
Obsah:
Vydáva súhlas na realizáciu zmeny pre stavbu č. 711 - 1.redundancia. 3.blok