Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 5/2017Vydané komu: EMO 34
Typ rozhodnutia: Zabezpečovanie kvality
Stručný obsah: schválenie dokumentácie systému kvality VZ a požiadavky na kvalitu VZ
Dátum vydania rozhodnutia: 01/11/2017


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (157 kB)