Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 1/2017Vydané komu: EMO 34
Typ rozhodnutia: Zabezpečovanie kvality
Stručný obsah: schválenie dokumentácie systému kvality VZ
Dátum vydania rozhodnutia: 01/03/2017


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (155 kB)