Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 9/2017Vydané komu: JAVYS
Typ rozhodnutia: Stavebné konanie
Stručný obsah: mení rozhodnutie úradu č. 588/2015
Dátum vydania rozhodnutia: 01/10/2017


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (151 kB)