Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 38/2018Vydané komu: EMO 34
Typ rozhodnutia: Zabezpečovanie kvality
Stručný obsah: schválenie požiadavky na kvalitu VZ
Dátum vydania rozhodnutia: 02/20/2018


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (136 kB)