Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 974/2014Vydané komu: JAVYS
Typ rozhodnutia: Iné
Stručný obsah: zmena termínu podmienky z rozhodnutia 400/2011
Dátum vydania rozhodnutia: 12/23/2014


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (31 kB)