Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 910/2011Vydané komu: EMO
Typ rozhodnutia: Iné
Stručný obsah: schválenie realizácie zmeny
Dátum vydania rozhodnutia: 12/29/2011


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (93 kB)