Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 686/2016Vydané komu: EMO 34
Typ rozhodnutia: Prevádzka
Stručný obsah: schválenie programu prípravy vybraných zamestnancov
Dátum vydania rozhodnutia: 01/03/2017


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (152 kB)