Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 404/2007Vydané komu: VUJE, a. s.
Typ rozhodnutia: Iné
Stručný obsah: Schvaľuje program prípravy vybraných zamestnancov.
Dátum vydania rozhodnutia: 12/20/2007


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (31 kB)