Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 18/2018Vydané komu: EBO
Typ rozhodnutia: Zastavenie SK
Stručný obsah: zastavenie správneho konania
Dátum vydania rozhodnutia: 01/17/2018


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (152 kB)