Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 19/2018Vydané komu: EMO 34
Typ rozhodnutia: Prerušenie SK
Stručný obsah: prerušenie správneho konania
Dátum vydania rozhodnutia: 01/17/2018


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (134 kB)