Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 1132/2012Vydané komu: JAVYS
Typ rozhodnutia: Iné
Stručný obsah: schválenie systému odbornej prípravy
Dátum vydania rozhodnutia: 12/20/2012


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (40 kB)