Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 445/2017Vydané komu: Ostatné
Typ rozhodnutia: Iné
Stručný obsah: vydanie povolenia na železničnú prepravu RAM
Dátum vydania rozhodnutia: 12/13/2017


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (153 kB)