Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 911/2011Vydané komu: VUJE
Typ rozhodnutia: Iné
Stručný obsah: posúdenie bez pripomienok, tech. vybavenie
Dátum vydania rozhodnutia: 12/29/2011


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (31 kB)