Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 447/2017Vydané komu: EBO
Typ rozhodnutia: Zabezpečovanie kvality
Stručný obsah: vydanie súhlasu na realizáciu PZ a schválenie dokumentácie systému kvality VZ
Dátum vydania rozhodnutia: 12/15/2017


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (143 kB)