Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 967/2014Vydané komu: JAVYS
Typ rozhodnutia: Prevádzka
Stručný obsah: vydanie súhlasu na realizáciu zmeny pre A-1 Fragis
Dátum vydania rozhodnutia: 12/23/2014


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (35 kB)