Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 516/2010Vydané komu: VUJE
Typ rozhodnutia: Prevádzka
Stručný obsah: schválenie prevádzkového predpisu
Dátum vydania rozhodnutia: 12/22/2010


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (33 kB)