Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 1133/2012Vydané komu: SE, a.s.
Typ rozhodnutia: Iné
Stručný obsah: schválenie programu prípravy
Dátum vydania rozhodnutia: 12/19/2012


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (54 kB)