Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 386/2008Vydané komu: JAVYS
Typ rozhodnutia: Prevádzka
Stručný obsah: prerušenie správneho konania
Dátum vydania rozhodnutia: 12/19/2008


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (32 kB)