Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 446/2017Vydané komu: JAVYS
Typ rozhodnutia: Povolenie
Stručný obsah: vydanie povolenia na železničnú prepravu RAM
Dátum vydania rozhodnutia: 12/13/2017


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (132 kB)