Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 345/2020Vydané komu: JAVYS
Typ rozhodnutia: Povolenie
Stručný obsah: vydáva povolenie na nakladanie s JM v JZ MSVP, VJP v JZ MSVP, RaO v JZ MSVP
Dátum vydania rozhodnutia: 23.12.2020
Dátum nadobudnutia právoplatnosti a vykonatelnosti: 23.12.2020


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (232 kB)