Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 809/2015Vydané komu: SE, a.s.
Typ rozhodnutia: Iné
Stručný obsah: schválenie programu prípravy vybrancz zamestnancov
Dátum vydania rozhodnutia: 12/31/2015


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (151 kB)