Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 517/2010Vydané komu: EMO 12
Typ rozhodnutia: Iné
Stručný obsah: schválenie programu prípravy vybraných zamestnancov
Dátum vydania rozhodnutia: 12/23/2010


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (34 kB)