Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 508/2010Vydané komu: EMO 34
Typ rozhodnutia: Zaistenie akosti
Stručný obsah: schválenie zmeny dokumentácie systému kvality
Dátum vydania rozhodnutia: 12/21/2010


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (32 kB)