Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 443/2017Vydané komu: JAVYS
Typ rozhodnutia: Prevádzka
Stručný obsah: vydanie súhlasu na realizáciu zmeny počas prevádzky
Dátum vydania rozhodnutia: 12/14/2017


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (138 kB)