Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 679/2016Vydané komu: VUJE
Typ rozhodnutia: Iné
Stručný obsah: posúdenie - havarijný dopravný poriadok pre žel. prepravu
Dátum vydania rozhodnutia: 12/19/2016


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (151 kB)