Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 513/2010Vydané komu: SE, a.s.
Typ rozhodnutia: Zaistenie akosti
Stručný obsah: schválenie dokumentácie systému kvality
Dátum vydania rozhodnutia: 12/21/2010


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (30 kB)