Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 408/2006Vydané komu: JE V1
Typ rozhodnutia: Prevádzka
Stručný obsah: Vydáva súhlas na realizáciu zmien vykonaných v dokumente "Prevádzkový predpis 5-BSP-001.
Dátum vydania rozhodnutia: 12/19/2006


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (71 kB)