Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 353/2020Vydané komu: SE, a.s.
Typ rozhodnutia: Povolenie
Stručný obsah: povolenie predčasného užívania stavby
Dátum vydania rozhodnutia: 22.12.2020
Dátum nadobudnutia právoplatnosti a vykonatelnosti: 8.1.2021


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (156 kB)