Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 402/2007Vydané komu: JAVYS, a. s.
Typ rozhodnutia: Zaistenie akosti
Stručný obsah: Schvaľuje požiadavky na kvalitu.
Dátum vydania rozhodnutia: 12/21/2007


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (27 kB)