Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 382/2008Vydané komu: JAVYS
Typ rozhodnutia:
Stručný obsah: prerušenia konania o vydaní stavebného povolenia
Dátum vydania rozhodnutia: 12/19/2008


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (36 kB)