Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 449/2017Vydané komu: JAVYS
Typ rozhodnutia: Iné
Stručný obsah: vydanie súhlasu na realizáciu zmeny - Správa o hodnotení RAO
Dátum vydania rozhodnutia: 12/19/2017


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (130 kB)