Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 347/2020Vydané komu: EMO 34
Typ rozhodnutia: Zastavenie SK
Stručný obsah: zastavenie správneho konania
Dátum vydania rozhodnutia: 16.12.2020
Dátum nadobudnutia právoplatnosti a vykonatelnosti: 7.1.2021


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (224 kB)