Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 35/2018Vydané komu: JAVYS
Typ rozhodnutia: Iné
Stručný obsah: schválenie prepravného zariadenia
Dátum vydania rozhodnutia: 02/21/2018


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (133 kB)