Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 1151/2013Vydané komu: JAVYS
Typ rozhodnutia: Iné
Stručný obsah: schválenie realizácie zmeny v odbornej príprave zamestnancov
Dátum vydania rozhodnutia: 20.12.2013


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (39 kB)