Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 451/2017Vydané komu: EMO 34
Typ rozhodnutia: Zabezpečovanie kvality
Stručný obsah: schválenie zmeny dokumentácie systému kvality a požiadaviek na kvalitu VZ
Dátum vydania rozhodnutia: 12/19/2017


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (143 kB)