Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 336/2009Vydané komu: JAVYS, a.s.
Typ rozhodnutia: Správne konanie
Stručný obsah: prerušuje správne konanie
Dátum vydania rozhodnutia: 12/21/2009


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (37 kB)