Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka

ÚJD SR

Rozhodnutie č. 442/2017Vydané komu: JAVYS
Typ rozhodnutia: Stavebné konanie
Stručný obsah: povolenike užívania stavby
Dátum vydania rozhodnutia: 12/11/2017


Plné znenie dokumentu:

Po kliknutí sa otvorí okno s plným textom rozhodnutia v PDF formáte (184 kB)